Kategorier

Tillverkare

ETA 255461

                                     

Produkt ref.Namn
ETA 0110.255111 Löpverksbrygga
ETA 0144.255111 Skive holder
ETA 0145.255461 Tavelpelare
ETA 0161.255461 Centrumlagerrör
ETA 0203.255111 Mellanhjul
ETA 0210.255111 Bottenhjul
ETA 0227.255111.00 Sek.hjul AIG. 0
ETA 0227.255111.01 Sek.hjul AIG. 1
ETA 0227.255111.03 Sek.hjul AIG. 3
ETA 0227.255111.04 Sekundhjul AIG. 4
ETA 0242.255461.102 Minuthjul AIG. 2
ETA 0242.255461.103 Minuthjul AIG. 3
ETA 0255.255461/256561.102 Timehjul AIG. 2
ETA 0255.255461/256561.103 Timehjul AIG. 3
ETA 0260.255461 Växelhjul
ETA 0407.255111 Muffehjul
ETA 0435.255111.1 Muffeleder
ETA 0443/1.255111 Tirette
ETA 0445.256111 Tirettefjeder
ETA 0450.255111 Viserstilledriv
ETA 0453.255461 Visarställhjul 2
ETA 0466.255111 Platta för tirettefjäder
ETA 0479.255111 Holder for viserstilleaksel
ETA 0560.255111 Sekundstopp/reset
ETA 2543.255461 Datummellanhjul
ETA 2543/2 255.461 Datumhjul
ETA 2556.255461 Datumhjul
ETA 2740.255461 Fästplatta för datummekanismen
ETA 4021.255111 Stator
ETA 4038.255111 Magnetskærm
ETA 4046.255111 Batteri-isolator
ETA 4046.255111.1 Batteri-isolator (ring)
ETA 4211.255111 Rotor
ETA 5110.255111 Skruv för löpverksbrygga
ETA 5145.255121 Skruv för avståndsring
ETA 52740.255461 Fästplatta för datummekanismen
ETA 54000.255111 Skruv för elektronik modul
ETA 54038.255111 Skruv för magnetskärm
ETA 5466.255111 Skruv för platta f. tir.
Bergeon 6938 Skive beskytter
ETA 9700.255461 Korrektorhjul
ETA 9702.255461 Splitskive for timehjulskorrektor