Kategorier

Producenter

ETA 251262

                                               

Produkt ref.Navn
ETA 0100.251262 Værkplade
ETA 0100.251265 Værkplade
ETA 0101.251262 Motormodulplade, Complete
ETA 0101.251265 Motormodulplade
ETA 0110.251265 Løbeværksbro
ETA 0203.251251/264 Mellemhjul
ETA 0204.251251 Mellemhjul 2
ETA 0210.251251 Lille bundhjul
ETA 0224.251251/264 Sek.hjul AIG 1
ETA 0224.251265 Sekundhjul AIG 1
ETA 0242.251251 Minuthjul
ETA 0255.251251 Timehjul AIG. 1
ETA 0255.251265 Timehjul AIG. 1
ETA 0260.251252 Vekselhjul
ETA 0405.251251 0,90mm Viserstil.aksel
ETA 0407.251251 Muffehjul
ETA 0435.251251 Muffeleder
ETA 0443/1.251251.1 Tirette
ETA 0443/1.251265 Tirette
ETA 0445.251251 Tirettefjeder
ETA 0450.251251/262/272 Viserstilledriv
ETA 0450.251265 Viserstillerdriv
ETA 0453.251251/262/272 Viserstilledriv 2
ETA 0453.251265 Viserstillerdriv 2
ETA 0453/1.251262 Viserstillehjul 1
ETA 0560.251251/262/272 Start/stop arm
ETA 2535.251262 Plade for datokrans
ETA 2543.251262/264/272/274 Dato mellemhjul
ETA 2556.251262/272/272/242 Datoskiftehjul
ETA 2557.251.2xx G/S 3h Datokrans Rad-Ext
ETA 2557.251.2xx G/S 4h Datokrans Rad/Int
ETA 2557.251.2xx G/S 6h Datokrans Ext
ETA 2557.251.2xx H/S 3h Datokrans Rad-Int
ETA 2557.251.2xx H/S 3h Datokrans Rad-Ext
ETA 2557.251.2xx H/S 4:30h Datokrans Rad-Int
ETA 2557.251.2xx H/S 4h Datokrans Hor-Int
ETA 2557.251.2xx H/S 4h Datokrans Rad-Int
ETA 2557.251.2xx H/S 4h Datokrans Rad/Ext
ETA 2557.251.2xx H/S 6h Datokrans Round-Int
ETA 2557.251.2xx H/S 6h Datokrans Int
ETA 2557.251.2xx H/S 6h Datokrans Ext
ETA 2557.251.2xx S/H 4h Datokrans Rad/Int
ETA 2557.251.2xx S/H 4h Datokrans Hor-Int
ETA 2557.251.2xx S/H 6h Datokrans Round-Ext
ETA 4012.251251/262/264 Print for spolekobling
ETA 4017.251251/262/272/242 Holder for konnector
ETA 4017.251265 Holder for konnector
ETA 4021.251252/262/272/242 Stator
ETA 4021/1.251252/262/242 Stator,spec.
ETA 4038.251252 Magnetskærm
ETA 4038.251265 Magnetskærm
ETA 4060.251251 Spole - rød
ETA 4060.251251.1 Spole - grøn
ETA 4075.251252/262/272/242/ Studs for kontaktfjeder
ETA 4096.251265 Mellem kontakthjul
ETA 4097.251265 Kontakthjul
ETA 4211.251 2XX Rotor
ETA 4400.251251 Batteribøjle
ETA 4401.2512XX Batteribøjle, plus
ETA 4414.2512XX Kontaktfjeder 4h og 10h
ETA 4414/1.2512XX Kontaktfjeder 2h og 8h
ETA 4418.251265 Kontaktfjeder
ETA 4820.251265 Display konnektor
ETA 4820/1-251265 Print konnektor
ETA 4820/1.2512XX Modul konnektor
ETA 5101-1.251251 Skrue til modulplade
ETA 5101.251.xxx Værkholderskrue
ETA 5110.2512XX Broskruer
ETA 54000/1.251265 Skrue til elektronik
ETA 54038.251265 Skrue til magnetskærm
ETA 54060-1.251252 Skrue til spole (lille Ø)
ETA 54060.251251 Skrue til spole (stor Ø)
ETA 5445.2512XX Skrue til Display-/tirettefj.
ETA 8000.251262 Sekund 60s
ETA 8020.251265 30-minuttæller
ETA 8027.251252/251262 Tæller 60s eller 60m
ETA 8027.251265 Sekundtællerhjul
ETA 8059.251252/262/272 Mellemhjul til sekundtæller
ETA 8060/3.251262 Mellemhjul t. 60s tæller
ETA 8500.251252/262/264 Chronograf-bro
ETA 8502.251251.4010 Bro for minuttæller
ETA 8600.251251/262/264 Timetællerhjul
ETA 8600.251265 Timetællerhjul
ETA 8630.251252/262 Mellemhjul timetæller