Kategorier

Producenter

ETA 255461

                                     

Produkt ref.Navn
ETA 0110.255111 Løbeværksbro
ETA 0144.255111 Skive holder
ETA 0145.255461 Skive plade
ETA 0161.255461 Centrumrør H2
ETA 0203.255111 Mellemhjul
ETA 0210.255111 Lille bundhjul
ETA 0227.255111.00 Sek.hjul AIG. 0
ETA 0227.255111.01 Sek.hjul AIG. 1
ETA 0227.255111.04 Sek.hjul AIG. 4
ETA 0227.255111/112.03 Sek.hjul NY forgyldt
ETA 0242.255461.102 Minuthjul AIG. 2
ETA 0242.255461.103 Minuthjul AIG. 3
ETA 0255.255461/256561.102 Timehjul AIG. 2
ETA 0255.255461/256561.103 Timehjul AIG. 3
ETA 0260.255461/256.461 Vekselhjul
ETA 0407.255111 Muffehjul
ETA 0435.255111.1 Muffeleder
ETA 0443/1.255111 Tirette
ETA 0445.256111 Tirettefjeder
ETA 0450.255111 Viserstilledriv
ETA 0453.255461 Viserstilledriv 2
ETA 0466.255111 Plade til tirettefjeder
ETA 0479.255111 Holder for viserstilleaksel
ETA 0560.255111 Sekundstop/reset
ETA 2543.255461 Mellemhjul for dato
ETA 2543/2 255.461 Ekstra datoskiftehjul
ETA 2556.255461 Datofremførings-hjul
ETA 2740.255461 Plade for datomekanisme
ETA 4021.255111 Stator
ETA 4038.255111 Magnetskærm
ETA 4046.255111 Batteri-isolator
ETA 4046.255111.1 Batteri-isolator (ring)
ETA 4211.255111 Rotor
ETA 5110.255111 Skrue til løbeværksbro
ETA 5145.255121 Skrue til afstandsring
ETA 52740.255461 Skrue for plade for datomekanisme
ETA 54000.255111 Skrue til elektronik modul
ETA 54038.255111 Skrue til magnet skærm etc.
ETA 5466.255111 Skrue til plade f. tir.
Bergeon 6938 Skive beskytter
ETA 9700.255461 Korrektorhjul
ETA 9702.255461 Splitskive for timehjulskorrektor