Kategorier

Producenter

ETA 256111

                         

Produkt ref.Navn
ETA 0100.256111 Værkplade
ETA 0110.256111 Løbeværksbro
ETA 0203.256111 Mellemhjul
ETA 0210.256111/041 Lille bundhjul
ETA 0227.256111.00 Sek.hjul AIG. 0
ETA 0227.256111.01 Sek.hjul AIG. 1
ETA 0227.256111.03 Sek.hjul AIG. 3
ETA 0228.256111 Mellemhjul
ETA 0242.256111.00 Minuthjul AIG. 0
ETA 0242.256111.01 Minuthjul AIG. 1
ETA 0242.256111.03 Minuthjul AIG. 3
ETA 0255.256111.101 Timehjul AIG. 1
ETA 0255.256111.103 Timehjul AIG. 3
ETA 0260.256111 Vekselhjul
ETA 0405.205111/911 Viserstil.aksel
ETA 0405.210011 0,80mm Viserstil.aksel
ETA 0405.210011 0,90mm Viserstil.aksel
ETA 0405.251251 0,90mm Viserstil.aksel
ETA 0405.256111 0,80mm Viserstil.aksel
ETA 0405.256111 0,90mm Viserstil.aksel
ETA 0407.256111 Muffehjul
ETA 0435.256111 Muffeleder
ETA 0443/1.256111 Tirette
ETA 0450.256111 Viserstilledriv
ETA 0462.256111 Vekselhjulsbro
ETA 0482.256111 Returfjeder
ETA 0491.256111 Udløser for vel
ETA 0560.256111 Sekundstop/reset
ETA 2543.256111 Dato mellemhjul
ETA 2557.256041/111 H/S 6h Datokrans
ETA 2557.256111 H/S 3h Datokrans
ETA 2576.256111 Spærfjeder for dato
ETA 2595.256111 Bro for spærfjeder
ETA 4021.256111 Stator
ETA 4041.256111 Magnetskærm
ETA 4046.956101/256111 Batteri-isolator
ETA 4211.256111 Rotor
ETA 4401.256111 Batteribøjle, plus
ETA 5110.256111 Skrue til løbeværksbro, etc
ETA 54000.256111 Skrue til elektronikenhed
ETA 5462.256111 Skrue til vekselhjulsbro