Kategorier

Producenter

ETA 255441

                             

Produkt ref.Navn
ETA 0100.255441-O Værkplade
ETA 0110.255111 Løbeværksbro
ETA 0144.255111 Skive holder
ETA 0161.255111 Centrumrør
ETA 0203.255111 Mellemhjul
ETA 0210.255111 Lille bundhjul
ETA 0227.255111.00 Sek.hjul AIG. 0
ETA 0227.255111.01 Sek.hjul AIG. 1
ETA 0227.255111.04 Sek.hjul AIG. 4
ETA 0227.255111/112.03 Sek.hjul NY forgyldt
ETA 0227.255441.99 Sek.hjul u tap
ETA 0242.255111.01 Minuthjul AIG. 1
ETA 0242.255111.03 Minuthjul AIG. 3
ETA 0242.255441.100 Minuthjul LUKKET AIG. 0
ETA 0255.255111.100 Timehjul AIG. 0
ETA 0255.255111.101 Timehjul AIG. 1
ETA 0255.255111.103 Timehjul AIG. 3
ETA 0260.255111 Vekselhjul
ETA 0405.255111 0,90mm Viserstil.aksel 21.0mm
ETA 0405.255411 0,80mm Viserstil.aksel 21.0mm
ETA 0407.255111 Muffehjul
ETA 0435.255111.1 Muffeleder
ETA 0443/1.255111 Tirette
ETA 0445.256111 Tirettefjeder
ETA 0450.255111 Viserstilledriv
ETA 0462.255111 Vekselhjulsbro
ETA 0466.255111 Plade til tirettefjeder
ETA 0479.255111 Holder for viserstilleaksel
ETA 0560.255111 Sekundstop/reset
ETA 2543.255111 Mellemhjul, dato
ETA 2556.255111 Datoskiftehjul
ETA 2557.255411 H/S 3h Datokrans
ETA 2575.255111 Fjeder til datospærkegle
ETA 2576.255111 Spærkegle for dato
ETA 2595.255111 Plade for dato
ETA 2743.255111 Korrektorhjul
ETA 4021.255111 Stator
ETA 4038.255111 Magnetskærm
ETA 4046.255111 Batteri-isolator
ETA 4046.255111.1 Batteri-isolator (ring)
ETA 4211.255111 Rotor
ETA 5102.255111 Værkholderskrue SP
ETA 5102.255111 Værkholderskrue
ETA 5110.255111 Skrue til løbeværksbro
ETA 52595.255111 Skrue til datoholdeplade
ETA 54000.255111 Skrue til elektronik modul
ETA 54038.255111 Skrue til magnet skærm etc.
ETA 5466.255111 Skrue til plade f. tir.
ETA 9716.255111 Fjeder for korrektorhjul

Tilbud

Alle tilbud