Kategorier

Producenter

ETA 7750

                                   

Produkt ref.Navn
ETA 0100.7750 Værkplade, forniklet
ETA 0106.7750 Fjederhus-/løbeværksbro (FORNIKLET)
ETA 0121/4.7750 Balancebro u. rokker etc
ETA 0125.7750 Ankerbro, nikkel
ETA 0144.7750 Skive holder
ETA 0161.7750 Centrumrør
ETA 0166.7750 Kasseholder for værk
ETA 0180.7750/SW500 Fjederhus, komplet
ETA 0182.7750 Fjederhus og fjederhuslåg

Varen er p.t. utilgængelig

ETA 0195.7750 Fjederhus-kerne
ETA 0201.7750 Stor bundhjul
ETA 0210.7750 Lille bundhjul
ETA 0224.7750 / SW500 Sek.hjul m. lang tap
ETA 0240.7750 Viserfriktions-driv
ETA 0243.7750 Minutrør AIG 1 4,05mm
ETA 0255.7750 Timehjul AIG. 1
ETA 0260.7750 Vekselhjul
ETA 0300.7750 Basis for rokker-holder
ETA 0303/5.7750 2-delt rokker
ETA 0307.7750 Holder med spirallås
ETA 0358.7750 Rokker m. viser
ETA 0375.7750 Pløkholder
ETA 0401.7750 Optræksaksel gev. Ø 0,9mm
ETA 0401.7750/SW500 Optræksaksel gev. Ø 1,2mm
ETA 0407.7750 Muffehjul
ETA 0410.7750 Transmissionshjul
ETA 0415.7750 Spærhjul
ETA 0420.7750 Kronhjul
ETA 0423.7750 Plade til kronhjul
ETA 0434.7750/51/53/54 Spærfjeder
ETA 0435.7750 Muffeleder
ETA 0437.7750 Vippe for viserstillehjul
ETA 0440.7750 Muffeleder-fjeder
ETA 0443/1.7750 Tirette
ETA 0445.7750 Tirettefjeder
ETA 0450.7750 Viserstilledriv
ETA 0453.7750 Viserstilledriv 2
ETA 0705.7750/SW500 Ganghjul
ETA 0710.7750 Anker
0721.7750 ETACHRON VER. Komplet balance
ETA 0771.7750/SW500-1/OM 115x Optræksfjeder
ETA 1142.7750 Automatikbro forgyldt m. stenlejer
ETA 1142.7750 Aut.bro forniklet 1 stenleje
ETA 1142.7750 Aut.bro,forniklet m.3 stene
ETA 1143.7750.0200000 Rotor u. kugleleje
ETA 1143/1.7750/SW500 Rotor m. kugleleje (Ni/Gu)
ETA 1428.7750 Spærklinke-automatik
ETA 1481.7750 Reduktionshjul
ETA 1482.7750/SW500 Medbringerhjul for spærhjul
ETA 1488.7750/SW500-1 Klinkehjul
ETA 1491.2000-1 / 7750 Låsering for kugleleje
ETA 1496.7750 Centrumleje, til aut. bro
ETA 1497.7750/SW500 Kugleleje (f.låseskive)
ETA 2535.7750 Plade for datokrans
ETA 2543.7750 Mellemhjul, kalender
ETA 2551/1.7750 Basisplade for kalender
ETA 2556.7750 Datoskiftehjul
ETA 2557.7750 H/S 3h Datokrans
ETA 2557.7750 S/H 3h Datokrans
ETA 2561/1.7750 Ugedag-skive S/H
ETA 2561/1.7750 Ugedag-skive H/S
ETA 2566.7751 Dag-/ugedag korrektor
ETA 2569.7750 Dobbelt korrektor
ETA 2576.7750 Datospærkegle
ETA 2577.7750 Spærkegle, ugedagskive
ETA 2595.7750 Plade for datospær
ETA 2611.7750 Fjeder for dato/dag
ETA 2753.7750 Underlagskive for ugedag
ETA 3024.2890/3024.7750 Incabloc op komplet
ETA 3025.7750 Incabloc ned komplet
ETA 5106.7750 *903* BLÅ Broskruer (med mere), blå
ETA 5106.7750 *903* MAT Broskruer (med mere), mat
ETA 5106.7750 *903* POL Broskruer (med mere), poleret
ETA 51143.7750 *900* BLÅ Skrue til rotor, blå
ETA 51143.7750 *900* MAT Skrue til rotor, mat
ETA 51143.7750 *900* POL Skrue til rotor, poleret
ETA 5121.7750 *904* BLÅ Skrue til balancebro, blå
ETA 5121.7750 *904* MAT Skrue til balancebro, mat
ETA 5121.7750 *904* POL Skrue til balancebro, poleret
ETA 5166.7750 Værkholderskrue til plade
ETA 52535.775x Skrue til holdeplade/dato (med mere)
ETA 5415.7750 Spærhjulsskrue (med mere), mat
ETA 5445.7750 Skrue til tirettefjeder
ETA 58171.7750 *901* BLÅ Skrue til funk.skifter (med mere), blå
ETA 58171.7750 *901* MAT Skrue til funk.skifter (med mere), mat
ETA 58171.7750 *901* POL Skrue til funk.skifter (med mere),poleret
ETA 8000.7750 Chrono-centrumshjul
ETA 8020.7750/SW500 Minuttællerhjul
ETA 8062.7750 Mellemhjul, minuttæller
ETA 8079.7750 Koblingsarm 60 sec.
ETA 8086.7750 Koblingsdriv 60 S
ETA 8140.7750 Start/stop arm
ETA 8171.7750 Funktionsskifter
ETA 8200.7750 Blokérarm, stål version
ETA 8200.7750 Blokérarm, plast stål fj.
ETA 8220.7750 Hammer for sek.+minuttæller
ETA 8270.7750 Spærfjeder, minuttæller
ETA 8290.7750 Friktionsfjeder for chronosec.
ETA 8320.7750 Koblingsfjeder
ETA 8335.7750 Fjeder for trykknapper